Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น
Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal Web Series on Rabbit App, Release Date, Story, Cast, Full Episodes

Posted on

Welcome to yet another brand-new post. In this one, we’ll give you all the details on the Bhabhi ka Bhaukal web series’ cast, actress, plot, cast, and crew, as well as its release date.

An erotic adult, romance, and fantasy web series called Bhabhi ka Bhaukal was developed and produced by the OTT service Rabbit App. On the Rabbit App, 4 episodes will be released.

Bhabhi ka Bhaukal Web Series on Rabbit App – Storyline

An individual by the name of Chulbul, a cable operator, has a romantic relationship with Seema Bhabhi. One day, during their time together, they watch a schoolgirl by the name of Soni, and he decides that he wants to connect his own cable to her.

He planned a drama to involve a new client by the end of the tale. So, if you’re a guy, what is the plan? How did this story end? Please watch this series to learn more about the story’s many enigmas.

Bhabhi ka Bhaukal Web Series on Rabbit App – Cast Name List

Ruks Khandagale As Bhabhi

Bhabhi ka Bhaukal Web Series on Rabbit App – Release Date

The Bhabhi ka Bhaukal Web Series will premiere on 4 Aug 2023, as scheduled.

Bhabhi ka Bhaukal Web Series on Rabbit App – Official Trailer youtube

Bhabhi ka Bhaukal Web Series on Rabbit App – Screenshot

The cast members and photos from the Bhabhi ka Bhaukal web series are listed here.

Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TREAILER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น

Bhabhi ka Bhaukal Web Series on Rabbit App – Web Series Trending Keywords

  • Bhabhi ka Bhaukal Web Series Official Trailer
  • Bhabhi ka Bhaukal || ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ TEASER ๐—œ๐—œ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐˜ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น
  • Bhabhi ka Bhaukal Web Series Story
  • Bhabhi ka Bhaukal Web Series Cast, Crew
  • Bhaukaal | Official Trailer | Rated 18+
  • Bhabhi ka Bhaukal || OFFICIAL Teaser II Rabbit Original || Releasing on 4 Aug

Bhabhi ka Bhaukal Web Series on Rabbit App Review & Cast, Story, Release Date, All Episodes, Download link

Web Series Title Bhabhi ka Bhaukal Web Series
Genre:- Drama, Romance, Fantasy
Original network:- on Rabbit App
Original release:- 4 Aug 2023
Running time 20 to 25 minutes
Video Quality 480p, 720p, 1080p, 8k
Download Video size 400MB, 700MB, 900MB
Online Video Platform Rabbit App
Ratings 5 Stars
Producer by:- Rabbit App
No. of Season:- 1
No. of Part:- 1
No. of episodes:- 1-5
Production company(s) Rabbit App
Original language(s):- Hindi, English, Bhojpuri, Kannada, Malayalam, Telugu, and Tamil
Director Update soon
Web Series Cast/Crew Members Ruks Khandagale As Bhabhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *